Bestyrelsen

Formand: Betina Dissing nr. 4
Næstformand: Jørn Olesen nr. 22
Kasser: Mette Sunesen nr. 12
Ansvarlig for havedage: Britta Schade nr. 40
Sekretær: Jan Hupfeldt Nielsen nr. 18

Skriv til formanden: