Generalforsamling 08. februar 2022


Afholdes i mødelokalet v/Søndermarkskirken den 8. februar 2022 kl. 19:00

Dagsorden

Regnskab 2021

Budget